คลินิกเวชกรรมความงามและเลซอร์ให้บริการดูแลรักษาปัญหาผิวพรรณและความงามทั่วเรือนร่างโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, เครื่องมือนวัตกรรมความงามมาตราฐานสากล,และผลิตภัณฑ์เวชกรรมความงามคุณภาพโดยเริ่มก่อตั้งสุรีย์พรคลินิกสาขาห้วยขวาง และจันทรัตน์คลินิกสาขารามคำแหง


พ.ญ.จุไรพร ไพศาลโรจน์
วิทยากรรับเชิญ รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554

 
Call Center

สุรีย์พรคลินิกสาขาห้วยขวาง:
(098) 656 - 6615
(02) 692 - 9228

จันทรัตน์คลินิกสาขารามคำแหง:
(098) 663 - 6956
(02) 318 - 9160
(02) 115 - 6498