ประวัติแพทย์

พ.ญ. จุไรพร ไพศาลโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ และความงาม

แพทย์ผู้บริหารสุรีย์พรคลินิก สาขาห้วยขวาง,จันทรัตน์คลินิก สาขารามคำแหง


การศึกษา

  • Dip in Dermatology . Mae Fah Luang Univesity
  • Certificate of attendance AQTIS Medcal BV, Vallctta. Malta
  • Certificate of attendance Anti-Aging Medicine world congress at monte-carlo-principality of Monaco
  • Certificate of attendance the Acupuncture and moxibustion for doctor carse at The Roual Thai Army Medical Department
  • Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Fillers Esthelis, Switzerland
  • Certificate of Thread Rejuvenation Training, Korea
  • Certified Trainer of Silhouette Soft, USA
  • Certified Trainer of Botox,  Allergan, USA
  • วิทยากรบรรยายอบรมแพทย์ด้านการร้อยไหม
ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม "AMWC 2014 งานประชุมแพทย์ผิวหนัง ระดับนานาชาติ" ณ โมนาโก ประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2556 ภายใต้บริษัท Allergan สหรัฐอเมริกา

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "Thailand Makeover "
Volumn2 No.7
September - October 2013

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "แพรว" ฉบับที่ 787
10 มิถุนายน 55

00

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "APPEAL" ฉบับที่ 787
10 มิถุนายน 55

 

วิทยากรรับเชิญ
รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5
วันที่ 8 ธันวาคม 55

วิทยากรรับเชิญ
รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5
วันที่ 6 พฤศจิกายน 54

วิทยากรรับเชิญ
รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5
วันที่ 16 ธันวาคม 55